Mitä olemme tehneet?

Microsoft-logo-white

E-oppiminen ja oppimisvälineet

Haaste
Microsoft halusi lisätä koulutustyökalujensa näkyvyyttä, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Ratkaisu
Kokonaisvaltainen malli opettajien ja opiskelijoiden inspiroimiseen ja ohjaukseen Microsoft-tuotteiden omaksumiseksi osana koulutusta. Growflow suunnitteli ja toteutti alusta loppuun useita valmennus-, kickoff-, promootio- ja messutapahtumia. Lisäksi loimme kampanjaa tukevaa digitaalista sisältöä laajamittaisesti, mm. videoiden, tekstin ja E-learningin muodossa.

Haaste
Miten konseptoida ja kaupallistaa suomalainen peruskoulutus kansainväliseksi vientituotteeksi?

Ratkaisu
Useiden kumppanien kanssa, Growflow loi kokonaisen suomalaisen koulutuksen paketin, jota voitiin myydä kansainvälisille markkinoille. Toimimme pystyttämässä useita suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaisia oppilaitoksia useissa kaupungeissa Lähi-Idässä.

FCG-logo-white

Koulutusjärjestelmän kaupallistus

Nokia-logo-white

Kokonaisvaltainen koulutus

Haaste
Miten Nokia voi parantaa tehokkuutta myynnin, kenttätyöntekijöiden ja jälleenmyynnin koulutuksessa?

Ratkaisu
Loimme kattavan valmennusohjelman, missä nopeus, tehokkuus ja motivaatiotekijät ovat keskiössä. Ohjelma koostuu seuraavista elementeistä:

  1. Myynnin koulutuksen materiaali
  2. Myynnin assistenttiperehdytyksen ohjelma & materiaali
  3. Jälleenmyyjäsimulaatio
  4. Myyntityövoiman rekrytointi, perehdytys ja instore-koulutus
  5. Myyntityövoiman urakehitys-ohjelma
  6. Asiakassitouttamisen koulutus

Haaste
Rovio halusi luoda konkreettisen pedagogisen mallin Angry Birds Playground -konseptille fun learning -metodilla - tavoitteena luoda Playgroundista uusi, kansainvälisesti skaalattava liiketoiminnallinen tuote.

Ratkaisu
Hyödyntäen suomalaisia koulutusmetodeja, suunnittelimme laajamittaisen Fun learning -oppimiskonseptin. Tähän pohjautuen, loimme kaupallisen franchising-mallin Angry Birds Playgroundin kansainväliselle skaalaamiselle. Konseptin avulla Playgroundia on levitetty laajasti kansainvälisesti, Kiina keskeisenä markkinana.

Rovio-logo-white

Fun learning -oppimismalli

Some-agentti-yhteisö

Haaste
Interaktiivisen viestinnän kehittäminen tuleville varusmiehille, joka lievittäisi pakollisen asepalveluksen aloittamiseen assosioitua "kipua".

Ratkaisu
Some-agentti-konsepti, missä valitut varusmiehet jokaisella kasarmilla luovat merkityksellistä sosiaalisen median sisältöä tulevia varusmiehiä varten. Konsepti laskee merkittävästi asepalvelukseen liittyvää ahdistusta, tekemällä Puolustusvoimien viestinnästä helpommin lähestyttävää ja interaktiivista. Some-agentit ovat nykyinen standardi jokaisella kasarmilla Suomessa ja keskeinen osa koko Puolustusvoimien viestintää.

Haaste
Kuinka parantaa ja nopeuttaa uusien työntekijöiden koulutusta hyödyntäen olemassa olevaa teknologiaa?

Ratkaisu
Hyödyntäen e-oppimista, loimme standardin skriptin ja oppaan Fonectan uusien työntekijöiden valmentajille, ja valmensimme henkilökunnan niiden käyttöön.

Fonecta-logo-white

Tehostettu e-oppiminen

Helsinki-logo-white

Interaktiivinen opetus

Haaste
Helsingin kaupungin opetusvirasto halusi kehittää ja tehostaa ideointi- ja innovointimetodeja johtajuudessaan.

Ratkaisu
Valmensimme opetusviraston johtajia nykyaikaisiin innovointimetodeihin. Loimme interaktiivisen opetusmetodin Helsingin oppilaitoksille, missä oppilaita osallistetaan aktiivisesti opetukseen liittyvien innovaatioiden kehityksessä.

Haaste
Yksi Elämä -hankkeen keskeisimpiä haasteita olivat: kolmen organisaation visioiden ja tavoitteiden integrointi yhteisprojektiin; hidas projektimalli; olemassa olevan viestintästrategian implementointi.

Ratkaisu
Implementaatiohaasteiden identifiointi; lean-projektimallin luominen, missä nopea ja kokeellinen uusien toimenpiteiden testaaminen on keskiössä; vertaisviestintämallin luominen, mikä on merkittävästi lisännyt hankkeen näkyvyyttä.

One–life-logo-white

Strategian fokusointi

Innokampus-logo-white

Innovaatio-ekosysteemi

Growflow:n projektista syntynyt spin-off-yritys, missä suomalaisia opiskelijoita ja nuoria ammattilaisia osallistetaan yritysten tuote- ja palvelukehitykseen. Tutustu Innokampukseen tarkemmin osoitteessa www.innokampus.fi

Kiinnostuitko

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeelle tai suoraan yhteystietojemme kautta.